Bøker av Sverre Thune

Ungdom - Straff - Utdanning - Yrkesvalg

Boken beskriver hvordan straff kan være til hinder for utdanning og yrkesvalg. Den egner seg spesielt for elever i ungdoms- og videregående skole.

Last ned boken gratis

Søvella - borna på garden i gamle dagar

I denne boka fortel eg om korleis borna hadde det på ein gard i Vang i Valdres i gamle dagar. I kvardag og i helg. Om arbeidet me dreiv på med, og om leik og moro.

Last ned boken gratis